Soon

SoonBack

הטיולים מודרכים על ידי מדריכים מוסמכים ונמשכים שעה שעתיים חצי יום ויותר. הטיולים הקצרים מתנהלים בקצב איטי ורגוע (ללא דהירות) ומתאימים לרוכבים מזדמנים ללא ניסיון או עם ניסיון מועט. בתחילת הטיול יקבלו הרוכבים הדרכה והדגמה קצרה ממדריך הטיול ויצאו לטיול בעקבות המדריך.